قصه شب کودک

غارنوردی چوبکی

یک روز بهاری، توی یک جنگلی که خیلی هم پر درخت بود هم خیلی بزرگ بود و درخت ها با فاصله از هم، ولی در کنار هم، یک جنگل خیلی سبز و قشنگ رو درست کرده بودند. دو بچه بازیگوش قصه ما، مست از بوی علف های سبز و تازه، …

ادامه مطلب »